Soboslikarski radovi

Uslugu vršimo brzo i kvalitetno od postupka zaštite prostorije u kojoj se radovi izvode do pripreme zidova koja je nužna da kako bi boja bila dugoročna. Sve nečistoće zida potrebno je ukloniti i poravnati površine prije ličenja. Za pripremu podloge potrebno je isto vremena kao i za sam postupak ličenja.