Postavljanje pločica

Uslugu vršimo u interijeru i eksterijeru. Za pravilno postavljanje pločica potrebna je pravilna priprema podloge odnosno niveliranje podne površine na koju se pločice postavljaju. Cijena usluge ovisi o pripremi za postavljanje pločica, veličini pločica, načinu postavljanja i korištenju dekorativnih elemenata.