Parketarski radovi

Prije samog postavljanja parketa važna je priprema podloge koja mora biti čista, ravna i bez pukotina. Prije postavljanja parketa preporuča se supregnacija podloge kako bi se parket zaštitio od zaostale vlage. Samo polaganje parketa može se izvoditi u različitim stilovima ili kombinacijama. Važnost treba obratiti i na izbor ljepila kako bi parket bio trajan i otporan na naprezanja. Sam postupak završne obrade, brušenje, bajcanje i lakiranje ovisi o želji naručitelja. Postavljanje laminata zahtijeva istu pripremu podloge ali bez upotrebe vezivnog sredstva. Izvedba je brža i jednostavnija budući da na prijelazima naliježu jedni na druge.