BRAVARSKI RADOVI

  • Izrada ograda, nadstrešnica, samostojećih garaža, spremišta, stepeništa, krovova, pojačavanje drvenih konstrukcija.
  • Izmjera, izračun, izrada nacrta, krojenje materijala prema nacrtu, varenje, brušenje, vruće cinčanje, priprema za bojanje, bojanje i ugradnja.