ADAPTACIJE STANA stara

Zavisno od prostora koji se adaptira i da li se odnosi na isključivo na adaptaciju samog stana ili i vanjskog dijela ovise planirani radovi. Koliko će biti renovacija biti zahtjevna obično u početku radova nije moguće predvidjeti. Planiranje troškova temelji se na zatečenom stanju međutim rušenjem i demontiranjem postojećeg postava stana mogući su dodatni zahtijevani radovi. Radimo adaptaciju stana po principu ključ u ruke. Adaptacija stana najčešće zahtjeva radove:

 • Demontažu, rušenje i odvoz otpada
 • Uklanjanje starih pločica sa zidova i podova
 • Uklanjanje starih parketa
 • Vodoinstalaterske radove -provjera ili izmjena
 • Elektroinstalacijske radove i postavljanje rasvjetnih tijela
 • Provjera ili izmjena plinskog sustava i ugradnja radijatora
 • Rušenje ili gradnja zidova
 • Hidroizolaciju
 • Keramičarske radove
 • Soboslikarske radove
 • Montažu elementa