ADAPTACIJE KUHINJA

Adaptacija kuhinje kao i kod kupaona zahtjeva cijeli niz  građevinskih radova  uklanjanja postojećih elementa, demontažu i rušenje postojećih instalacija, pločica, zidarske, vodoinstalaterske, keramičarske, elektroinstalacijske i na kraju soboslikarske radove. Da bi kuhinja bila funkcionalna i skladna važno je unaprijed osmisliti sve korake adaptacije. Time će se ne samo uštedjeti na vremenu već i postići željeni izgled.

Kod adaptacije kuhinje cijeli niz građevinskih radova mora biti dobro razrađen i usklađen kako bi zidarski, vodoinstalaterski, keramičarski, elektroinstalacijski, plinski i ostali radovi kao i  priključci  bili na točno definiranim pozicijama prije montaže same kuhinje. Adaptacija kuhinje najčešće podrazumijeva radove:

  • Demontažu, rušenje i odvoz otpada
  • Uklanjanje starih pločica sa zidova i podova
  • Vodoinstalaterske radove -provjera ili izmjena
  • Elektroinstalacijske radove i postavljanje rasvjetnih tijela
  • Provjera ili izmjena plinskog sustava i ugradnja radijatora
  • Hidroizolaciju
  • Keramičarske radove
  • Soboslikarske radove
  • Montažu kuhinjskih elementa